Reglement

 1. In pricipe wordt de Dijkencross Pannerden gehouden op de laaste twee zondagen van het jaar en de eerste twee zondagen van het daaropvolgende jaar.
 2. Als een van de zondagen op een feestdag valt, dan kan de commissie beslissen om uit te wijken naar een andere dag.
 3. Inschrijving geschiedt op de betreffende zondag. De deelnemer of deelneemster dient hiervoor het, in de zaal aanwezige, inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren bij de inschrijftafel of dit formulier ingevuld mee te nemen.
 4. Het deelnemersnummer wordt uitgegeven op volgorde van inschrijving.
 5. Er wordt gelopen op 3 afstanden te weten:
  • 2500 meter (werkelijk 2451m) voor jeugd t/m 12 jaar.
  • 5 kilometer (werkelijk 5274m).
  • 10 kilometer (werkelijk 9874m).
 6. Op de 5 en 10 kilometer wordt gelopen in diverse leeftijdscategorieen. De categorie is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. In welke categorie de deelnemer valt, is vermeld op het inschrijfformulier.
 7. Ook voor de dames geldt een leeftijdscategorie, is vermeld op het inschrijfformulier
 8. Per zondag, per loop, worden per afstand prijzen beschikbaar gesteld.
 9. De prijzen worden na afloop per zondag zo spoedig mogelijk uitgereikt en dienen ook op de betreffende zondag door de deelnemer of deelneemster in ontvangst te worden genomen. Als de prijs op die zondag niet door de deelnener of deelneemster in ontvangst wordt genomen dan vervalt de prijs aan de commissie van de Dijkencross Pannerden.
 10. Het eindklassement wordt, na 4 zondagen, per deelnemer(ster), bepaald aan de hand van de drie snelst gelopen tijden per afstand. Ook hier worden voor de eerste drie, in de verschillende categorieen, weer prijzen beschikbaar gesteld. Voor de in ontvangstname van de prijzen geldt het gestelde in punt 9.
 11. Voor het verbeteren van het parcourcerecord (eenmalig per cross ), vermeld in het programmaboekje, kan de commissie een prijs beschikbaar stellen.
 12. Het is, fietsers die lopers begeleiden, verboden de lopers uit de wind te houden of andere lopers of loopsters te hinderen.
 13. Een deelnemer of deelneemster dient zich te houden an het parcource. Afwijking van het parcource wordt gestraft met diskwalificatie.
 14. Als de situatie daarom vraagt, dan dient de deelnemer of deelneemster zich te houden aan de instructie van de verkeerregelaar. Als de deelnemer of deelneemster finished, dan is de tijd geklokt door de tijdwaarnemer bepalend.
 15. Het is de deelnemer of deelneemster die is gefinished verboden om de organisatie of de deelnemer of deelneemster te hinderen. Uitlopen bij voorkeur richting dorp en niet via de dijk.
 16. De lopers en loopsters dienen de deelnemersnummers zichtbaar aan de voorkant te dragen.
 17. Als er zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan beslist de commissie van de Dijkencross Pannerden.