Regelement

1. In principe wordt de Dijkencross Pannerden gehouden op de laatste twee zondagen van het jaar en de eerste twee zondagen van het daaropvolgende jaar.

2. Als een van de zondagen op een feestdag valt, dan kan de commissie beslissen om uit te wijken naar een andere dag.

3. Inschrijving geschiedt op de betreffende zondag. De deelnemer of deelneemster dient hiervoor op, in de zaal aanwezige computers hun gegevens in te vullen.

4. Het deelnemersnummer wordt uitgegeven op volgorde van inschrijving.

5. Er wordt gelopen op 3 afstanden te weten

2200 meter, jeugd tot en met 12 jaar (werkelijke afstand 2175 meter), 5 kilometer (werkelijke afstand 4834 meter), en 10 kilometer ( werkelijke afstand 9740 meter).

6. Op de 5 en 10 kilometer wordt gelopen in diverse leeftijdscategorieën. De categorie is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. In welke categorie de deelnemer valt, wordt op de scherm van de computer aangegeven

7. Ook voor de dames geldt een leeftijdscategorie.

8. Per zondag, per loop, worden per afstand prijzen beschikbaar gesteld.

9. De prijzen worden na afloop per zondag zo spoedig mogelijk uitgereikt en dienen ook op de betreffende zondag door de deelnemer of deelneemster in ontvangst te worden genomen. Men mag maximaal 1 week later de prijs ophalen

Als de prijs op die zondag niet door de deelnemer of deelneemster in ontvangst wordt genomen, dan vervalt de prijs aan de commissie van de Dijkencross Pannerden.

10. Het eindklassement wordt, na 4 zondagen, per deelnemer(ster), bepaald aan de hand van de drie snelst gelopen tijden per afstand. Hier wordt voor de eerste drie, in de verschillende categorieën, een vermelding gemaakt en een bos bloemen .

11. Voor het verbeteren van het parcoursrecord (eenmalig per cross), vermeld op de site, kan de commissie een prijs beschikbaar stellen.

12. Het is, fietsers die lopers begeleiden, verboden de lopers uit de wind te houden of andere lopers of loopsters te hinderen.

13. Een deelnemer of deelneemster dient zich te houden aan het parcours. Afwijking van het parcours wordt gestraft met diskwalificatie.

14. Als de situatie daarom vraagt, dan dient de deelnemer of deelneemster zich te houden aan de instructies van de verkeersregelaar. Als een deelnemer of deelneemster finished, dan is de tijd geklokt door de tijdwaarnemer bepalend.

15. Het is de deelnemer of deelneemster die is gefinishte verboden om de organisatie of de deelnemers of deelneemsters te hinderen. Uitlopen bij voorkeur richting dorp en niet via de dijk.

16. De loopsters en lopers dienen de rugnummers zichtbaar te dragen.

17. Als er zicht situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan beslist de commissie van de Dijkencross Pannerden.